පරමාණු බෝම්බයක් තැනීමට අවශ්‍ය යුරේනියම් බලගැන්වීමේ කටයුතු තවත් මාස හතරක් ඇතුළත ඉරානය විසින් නිමා කරනු ඇතැයි විද්‍යා සහ ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආයතනය කියා සිටී. යුරේනියම් බලගැන්වීම සඳහා මාස 4ක කාලයක් සහ න්‍යෂ්ටික බෝම්බය නිපදවීම සඳහා තවත් මාස අටක කාලයක් ගත වන බව එම ආයතනය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. ඉරාන රජය මේ වන විට යුරේනියම් බලගැන්වීමේ කටයුතුවල ප‍්‍රගතියක් අත් කර ගෙන ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකාව සිය දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බව ද එම ආයතනය නිකුත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් වේ. ඉරාන න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අන්තර්ජාතික පරමාණු බලශක්ති ආයතයේ දත්ත පදනම් කරගෙන ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආයතනය සිය වාර්තාව සකස් කර තිබේ. න්‍යෂ්ටික අවියක් නිපදවීමට කිලෝග්?ම් 25ක යුරේනියම් ප‍්‍රමාණයක් බලගැන්විය යුතු අතර ඒ සඳහා ඉරානයට මාස 2, 4ක කාලයක් ගත වන බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ. ඉරාන න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් සැප්තැම්බර් 11 වැනිදා අදහස් දැක්වූ අමෙරිකා ආරක්ෂකලේකම් ලියොන් පැනේටා  කියා සිටියේ න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් නිපදවීමට ඉරානය තීරණය කළ හොත් තම රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට නොපසුබට වන බවයි.