පාකිස්ථානයේ දී ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන්ගේ වෙඩි පහරින් නොමැරී බේරී දැනට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ දේශපාලන රැකවරණ ලබමින් සිටින මලාලා යුසුෆ්සායිට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ ‘ශකාරෝම් මානව හිමිකම් සම්මානය‘ හිමි විය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ යුරෝපා මහජන පක්ෂයේ සභාපති පැවසුවේ යහපත් අනාගතයක් සඳහා වන අපගේ සිහිනය මලාලා වැනි තාරුණ්‍යය සමග ඇති බවත්,  සම්මානය මලාලාට හිමි වීමෙන් ලෝකයාට එය ප්‍රත්‍යක්ෂ වන බවත් ය.