ගිලෙන මුව පැටියකු බේරා ගත් නිර්භීත පිරිමි ළමයෙකි. බංග්ලාදේශයේ නොකාලියේ වේ.

බෙලාල් ගංවතුර නිසා තම රැළෙන් වෙන්වුණ මුව පැටියෙකු වේගයෙන් ගලා යන ගංවතුරට වැටී දියේ ගිලී ගසාගෙන යනු දුටු බෙලාල් වහා ගඟට පැන්නේය. බලා සිටියවුන් ඔහු නැවත මතු වේ යයි කිසිසේත් නොසිතුවේ ගෙඟ් ජල මට්ටම එතරම්ම ඉහළ ගොස් ඇති නිසා හා ජලය වේගයෙන් ගලා යමින් තිබූ නිසාය.

නමුත් සියල්ලන්ගේම දෑස් වල සතුට මුසු කරමින් වෙනත් තැනකින් මුව පොව්වා ඉහළට එසවිණි. එක් අතකින් දියේ නොගැටෙන ලෙස මුව පැටියා ඔසවා ගෙන ගොඩ විත් මුව පැටියා රැළ අසලට ගොස් නිදහස් කළේය. 

වනසත්ව ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන හසිබුල් වහබ් මෙම සිදුවීම ඡායාරූප ගත කර තිබුණි. බෙලාල් නැවත ගොඩට නොපැමිණිය හොත් ඔහු බේරා ගැනීමට තම සගයා සූදානමින් සිටි බව ඔහු පැවසීය. එමෙන්ම මෙම සිද්ධිය වන අවස්ථාවේ එතන සිටියේ මිනිසුන් 7 දෙනෙක් පමණක් බවත් මෙම ආශ්චර්යමත් සිදු වීම නැරඹීමට ඒ අය අතර සිටි තමාටත් වාසනාව තිබූ බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.