වෝර්සෝව්හිදීය (ඒ.එෆ්.පී/රොයිටර්)
 
බටහිර ඉවුරේ දකුණට වන්නට පිහිටි පලස්තීන නගරයක් වන හෙබ්රෝන් නගරය ලෝක උරුම නගරයක් ලෙස නම් කිරීමට යුනෙස්කෝ සංවිධානය අද  (7) කටයුතු කළේය. 
 
යුනෙස්කෝ (එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික, විද්‍යා හා සංස්කෘතික සංවිධානය) සංවිධානය ඉපැරැණි හෙබ්රෝන් නගරය ලෝක උරුම නගරයක් ලෙස නම් කිරීම සඳහා රහස් ඡන්ද විමසුමක් ද පැවැත්වීය. 
 
යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ මෙම තීරණයත් සමඟ ඊශ්‍රායලය හා පලස්තීනය අතර නව අර්බුදයක් ද නිර්මාණය වනු ඇතැයි පැවසේ.  ඡන්ද විමසීමේදී හෙබ්රෝන් නගරය ලෝක උරුම නගරයක් ලෙස නම් කිරීමට පක්ෂව ඡන්ද 12ක් ද විපක්ෂව ඡන්ද 3ක් හිමිවිය. රටවල් හයක නියෝජිතයෝ ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී සභාවේ නොවූහ. 
 
බටහිර ඉවුරේ හෙබ්රෝන් හි පලස්තීන ජාතිකයන් 200,000ක් පමණ ජීවත්වන අතර ඊශ්‍රායල ජාතිකයන් සිය ගණනක් ද එහි ජීවත්වෙති. යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ මෙම තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් එම තීරණය නින්දා සහගත ක්‍රියාවක් යැයි ඊශ්‍රායලය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

(055)