කුඩා පිරිමි ළමයකුගේ ක්‍රියාවක් හේතුවෙන් ජනාධිපති බැරක් ඔබාමාගේ දේශනයක් ප්‍රමාද කිරීමට සිදුව ඇත. ඔබාමා ඉරාක ජාතීන් ඇමතීමට පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රියේ සූදානම් ව සිටියේය. ඒ අවස්ථාවේ ධවල මන්දිරියේ උතුරු තෘණභූමි ප්‍රදේශයේ වැට පැනීමට කොළු ගැටයෙක් උත්සාහ ගැනීමෙන් ඇතිවූ කලබලය නිසා තම දේශනය ප්‍රමාද කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට සිදුවිය.

කුඩා පිරිමි දරුවා ධවල මන්දිර වැටේ කූරු අතර තෙරපී සිටිය දී පසුව සොයාගන්නා ලදී. ආරක්ෂක අංශ පැමිණ ඔහු දෙමාපියන්ට භාර කළේය. ඇමෙරිකන් ජනාධිපතිවරයාගේ දේශනයක් ප්‍රමාද කිරීමට තමන් කුඩා කාලයේ සමත් වූ බව මේ දරුවාට කිසිදිනක අමතක නොවනු ඇතැයි ඔහුගේ දෙමාපියෝ කියති.

white-house-15 whitehouse - Copy