ඉදිරි කාලයේදී තමන් සතුව ඇති න්‍යෂ්ටික බලාගාර හතම වසා දැමීමට ස්පාඤ්ඤය තීරණය කර ඇත. මේ අනුව 2025 වසරේ සිට 2035 දක්වා කාලයේදී එම න්‍යෂ්ටික බලාගාර වසා දැමෙනු ඇත.  

වසර 2050 වනවිට රටට අවශ්‍ය සියලු විදුලිබලය පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්‍රවලින් සපයා ගැනීමට ද ස්පාඤ්ඤය බලාපොරොත්තු වේ. 

ස්පාඤ්ඤයේ බලශක්ති අමාත්‍ය තෙරේසා රිබේරා ඒ බව නිවේදනය කළාය. ස්පාඤ්ඤයේ පවතිනුයේ සමාජවාදී ආණ්ඩුවක් වන ආණ්ඩුව ඉක්මන් මැතිවරණයක් කැඳවීමට සූදානමින් සිටී. එරට අයවැය ද නුදුරේදීම ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අතර අයවැය ඡන්දයෙන් ආණ්ඩුව පරාජයට පත්වීමේ අවදානමක් ද හටගෙන තිබේ. 

පසුගිය වසර වනවිට ස්පාඤ්ඤයේ ප්‍රධාන භූමියේ බලශක්තිවලින් සියයට 40ක් නිපදවූයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්‍රවලිනි. 

වසර 2021 සිට 2030 දක්වා කාලයේදී න්‍යෂ්ටික බලාගාර අත්හැර පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්‍රවලින් විදුලිය උත්පාදනය කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 235ක ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වන බව ස්පාඤ්ඤ අගමැති පෙඩ්‍රෝ සැන්චෙස් පසුගිය දිනෙක පැවැසීය. 

රොයිටර් ඇසුරිනි

055