නිකරගුවාවේ සකී‍්‍රය ගිනිකඳුවලින් එකක් වන සැන් කි‍්‍රස්ටොබාල් ගිනිකන්ද ඊයේ(10) හිටිහැටියේ සකී‍්‍රය වී දුම් වලා පිට කිරීම ආරම්භවීමත් සමඟ ඒ අසල වාසය කරන ජනතාවට සිය ප‍්‍රදේශවලින් ඉවත්වීමට දැනුම් දී ඇතැයි එරට රජය පවසයි. සකී‍්‍රය වී දුම්වලා පිට කිරීම ඇරැඹුණු සැන් කි‍්‍රස්ටොබාල් ගිනි කන්ද මීටර් 1,745ක උසින් යුක්ත වන අතර එය නිකරගුවාවේ පිහිටි උසම යමහල ලෙස ද සැලකේ. මෙම ගිනි කන්ද නැතහොත් යමහල පළමු වරට පුපුරා ගියේ් 1685 වසරේදීය. ගිනි කන්දෙන් ටොන් 3,221ක් පමණ අළු අහසට පිට කර ඇතැයි යමහල් විද්‍යාඥයෝ පවසති. ගිනි කන්දෙන් ලාවා නිකුත් වීමක් මෙතෙක් දකින්නට ලැබී නැති වූවත් ඉදිරියේදී විශාල පිපිරීම් යමහල තුළ සිදුවිය හැකි බව ඔවුහු විශ්වාස කරති.