වසර  3 ක් තිස්සේ නාන කාමරයක සිරගත කර තිබුණු කාන්තාවක ඉන්දියාවේ බිහාර ප්‍රාන්තයේ දර්නාග ප්‍රදේශයෙන් සොයාගැනීමට පොලිසිය සමත්විය.

ඇය මෙසේ සිරගත කර තැබීමට හේතුව දෑවැදි ප්‍රශ්නයක් හා ඇය දියණියක ප්‍රසූත කර තිබීම බවත් සදහන්ය.

අඳුරු නාන කාමරයේ කැළි කසළ ගොඩක් මැද සිට පිටතට ගත් පසු ඇය හිරු එළියට ඇස් විවර කර ගැනීමට පවා නොහැකිව පැය ගණනක් සිටි බව පොලිසිය කියයි.

තම දියණිය ගැන කිසිදු තොරතුරක් දැන ගැනීමට ඇයගේ සැමියා ඉඩ දෙන්නේ නැතැයි මෙම කාන්තාවගේ පියා කළ පැමිණිල්ලකට අනුව පොලිසිය සිදුකළ පරීක්ෂණයකින් සිරගත කර සිටි ඇය සොයාගැනීමට හැකිව ඇත.ඇයට සිය දියණිය වසර තුනකට පසු හමුවන විට ඇයට අම්මා අඳුන ගත නොහැකි විය.

සැකකාර සැමියා නැන්ද මාමාද අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ.