ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රියක වැසිකිළියේ දී මවකගේ කුසින් දරුවකු බිහි වී දුම්රිය මාර්ගයට වැටී ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඉන්දියාවේ රාජස්ථාන් හි සුරත්ගාර් සිට හනුමන්ගාර් දක්වා ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රියක මෙය සිදුව ඇත. විළිරුදාවෙන් පෙළෙමින් සිටි මව වැසිකිළියට ගිය අවස්ථාවේ දරුවා උපතලබා දුම්රිය මාර්ගයට වැටී ඇත. දුම්රිය මාර්ගය අසළ සිටි පුද්ගලයකු දරුවා හඬන ශබ්දය ඇසී දරුවා රෝහල් කත කැර ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ වැසිකිළියේ දී දරුවා ප්‍රසූතකළ ‘වනු‘ නමැති කාන්තාව සිහි නැතිව රාජස්ථාන් රෝහලට ඇතුලත් කළ බවයි. කෙසේ වෙතත් දරුවාත් මවත් දෙදෙනාම සුවසේ සිටින බව ද රෝහල් ආරංචිමාර්ග පවසයි. දරුවාට අනතුරක් සිදුව නැතත් අඩුබර දරුවකු බැවින් දින කිහිපයක් රෝහලේ තබාගැනීමට සිදුවන බව ද රෝහල් බලධාරීන් ඉන්දීය මාධ්‍ය්‍යට කියා ඇත.