දකුණු අප්‍රිකාවේ ජොහැනස්බර්ග් නගරයේ මාර්ගයක ලොරියක පටවාගෙන යමින් සිටි ජිරාෆයන් දෙදෙකුගේ හිස පාලමක යටි පැත්තේ වැදීමෙන් එක් ජිරාෆයකු මියගොස් ඇත. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ ජොහැනස්බර්ග් නගරයේ සිට කිලෝ මීටර 160ක් දුරින් පිහිටි ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානයකට සතුන් ගෙන යමින් සිටිය දී ය.

සතුන් දෙදෙනා අනතුරට පත්වීමෙන් පසු ඔවුන් පශු වෛද්‍යවරයකු හමුවට ගෙන ගිය ද එක් ජිරාෆයකුගේ ජීවිතයට බේරාගැනීමට හැකිවී නැත.

මේ සතුන් දෙදෙනා අනතුරට පත්වන ආකාරය දුටු අයකු පවසා ඇත්තේ සතුන්ගේ හිස් පාලමේ වැදුණු විගස විශාල වශයෙන් රුධිරය ගලාගිය බවයි. වෛද්‍යවරයා වෙත සතුන් ගෙන යනවිටත් එක් ජිරාෆයකු මියගොස් සිටියේය.

_76662494_4a88f901-21d8-4f13-8dbe-67a53a2b9feb