චීන භාෂාව කතාකරන රටක පළමු රාජ්‍ය නායිකාව බවට පත්වීමට තායිවානයේ ට්සි යින්ග් සමත්ව සිටින්නීය. ස්වාධීන තායිවානයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ප්‍ර‍ජාතන්ත්‍ර‍වාදී ප්‍ර‍තිශීලී පක්ෂයේ අපේක්ෂිකාව වන ඇය තායිවානයේ මැතිවරණයෙන් පැහැදිලි ජයක් ලබා සිටියි.

මෙතෙක් තායිවානයේ පාලක පක්ෂය වූ කුමින්ටන පක්ෂය සිය පරාජය භාරගෙන ඇත. එම පක්ෂය පසුගිය කාලයේ චීනය සමග සමීප සම්බන්ධතාවක් පැවැත්වූයේය.

මැතිවරණයේ ප්‍ර‍කාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් අඩකට වැඩියෙන් ගමන් කරමින් සිටින විට ඇය සියයට 60 ට වඩා ඡන්ද ප්‍ර‍මාණයක් ලබා සිටි බව ද එරට මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වාදෙයි.