රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවීව විකාශය කෙරෙමින් තිබූ පුවත්පත් සාකච්ඡාවකට සහභාගීව සිටි ජපාන දේශපාලඥයෙක් තමන් ජනතාවගේ මුදල් අයථා ලෙස පරිහරණය කර ඇතැයිද එයට සමාව ඉල්ලා සිටින්නේයැයිද පවසමින් මහ හඩින් හ~d වැටුණේය.

පුවත්පත් සාකච්ඡාව කැදවා තිබී ඇත්තේද එම දේශපාලඥයා අයථා ලෙස ජනතා මුදල් පරිහරණය කර ඇතැයි ජපාන පුවත්පතක පළවී තිබූ වාර්තාවක් මුල් කරගෙනය.

රියාවුටාරෝ නකමුරා නම් වන මේ දේශපාලඥයා වියහිදම් ලෙස ලබා දී තිබූ යෙන් ලක්ෂ 5 හැරෙන්නට තවත් යෙන් ලක්ෂ 30 ක මුදලක් අයථා ලෙස ලබාගෙන ඇතැයි එම වාර්තාවේ සදහන්ව තිබුණි.

එම මුදල් ඔහු වියදම් කර ඇත්තේ විවිධ විනෝදාස්වාද කටයුතු සදහා බවද එම පුවත්පත් වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් දැක්වුණි.

වාර්තාවේ සදහන් කරුණු වලට පිළිතුරු බැදීමට පුවත්පත් සාකච්ඡාව කැදවා තිබුණද රියාවුටාරෝ එහිදී හ~d වැටෙමින් පුවත්පත් වාර්තාවේ කරුණු සත්‍ය යැයිද තමන් වැරදිකරු යැයිද පිළිගත්තේය.

ජපාන ජනතාව නම් රියාවුටාරෝගේ හැසිරීම ගැන වැඩි මනාපයක් දක්වා නැත.ප්‍රසිද්ධියේ තමන්ගේ ආවේගයන් හෙළි කිරීම දුර්වලයෙකුගේ ලක්ෂණයක් ලෙස ඔවුන් සැළකීම ඊට හේතුවයි.