කොලොම්බියාවේ සල්ගාර් නගරයේ අධික වර්ෂාවත් සමග සිදුවූ නාය යාමකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 33 දෙනකු මිය යන්නට ඇතැයි කොලොම්බියාවේ ආපදා කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ මාරියා ඉනෙස් කාර්ඩොනා පවසයි.

ඇය උපුටා දක්වන විදෙස් මාධ්‍ය පවසන්නේ මේ නායයාම හේතුවෙන් නිවාස හා පාලම් විනාශ වී විශාල පිරිසක් අවතැන් වී ඇති බවයි.