තම පුතුගේ මිනීමරුවා එල්ලා මැරීමට ඔන්න මෙන්න තිබියදී ඔහුට සමාව දී ජීවිත දානය දීමට ඉරාන මවක කටයුතු කළාය.

18 හැවිරිදි අබ්දුල්ලා හොසෙන්සෙඩායිහ් පිහියකින් ඇන මරා දැමුවේයැයි මිනීමරුවා වූ බාලාල් හට චෝදනා නැඟී තිබුණි.

වධකයින් ඔහුගේ මුහුණ වසා,තොණ්ඩුව ගෙලට දමා,ඔහු සිටගෙන සිටි පුටුව ඉවත් කරන්නට සැරසෙද්දී ඇය වහා දුවවිත් මිනීමරුවාට කම්මුල් පහරක් එල්ල කර ඔහුගේ ගෙල පැටලී තිබූ තොණ්ඩුවද ඉවත් කළාය.

තම පුතු බාලාල් මරණයට පත්වන අයුරු දැකීමට ඔහුගේ මවද පැමිණ සිටි අතර ඇය සතුටු කදුළු වගුරුවමින් ඔහුට ජීවිත දානය දුන් අබ්දුල්ලාගේ මව වැළද ගත්තාය.

තම පුතු අබ්දුල්ලා හොඳ තැනක සිටිනු තමන් සිහිනෙන් දුටුවේයැයිද පළිගැනීමට උත්සාහ නොකරන ලෙස ඔහු තමන්ට පැවසුවේයැයිද ඔහුගේ් මව පසුව කීවාය.

අබ්දුල්ලාගේ පියාද අදහස් පළ කරමින් කියා සිටියේ බාලාල්,අබ්දුල්ලා මරණයට පත්කිරීමේ අරමුණින්ම ඔහුට පිහිපහර එල්ල කරන්නට ඇතැයි තමන් නොසිතන බවයි.දෙදෙනා අතර ගැටුමක් ඇතිවී ඇතැයිද පාපහර එල්ල කරමින් බාලාල්ට මුලින්ම පහර දී ඇත්තේ තම පුතු අබ්දුල්ලා යැයිද ඔහු පැවසීය.

ඉරානයේ ෂරීයා නීතියට අනුව මිනීමරුවෙකුට පැමිණවෙන උපරිම දඩුවම වනුයේ මරණ දණ්ඩනයයි.මිනීමරුවා මරණයට පත්කරන අයුරු ළග සිටම නැරඹිීමට මියගිය තැනැත්තාගේ පවුලේ උදවියට අවසර තිඛෙන අතර එල්ලා මැරීමකදී නම් මිනීමරුවා පාද තබාගෙන සිටින පුටුවට පහරක් ගසා එය පෙරළා දැමිීමට අවස්ථාව ලබා දී තිඛෙන්නේත් ඔවුන්ටය.

බාලාල් මරණයෙන් ගලවා ගැනීමට අබ්දුල්ලාගේ දෙමව්පියන් කටයුතු කළත් ඔහු බරපතල ගණයේ වරදක් කර ඇති හෙයින් බොහෝවිට ඔහුට සිරදඩුවමක් පැමිණවෙනු ඇතැයි සදහන්ය.