ඊජිප්තු ආරක්ෂක හමුදා විසින් ඉස්ලාමීය සටන්කාමීන්  16 දෙනෙක් ඝාතනය කර ඇති බව ඊජිප්තු ආණ්ඩුව පවසයි.
 
අර්ෂ්හි හිඋතුරු සිනායි නගරයේදී මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇත. 
 
ආරක්ෂක හමුදා විසින්  සටන්කාමීන්ගේ  කඳවුරු දෙකක් සොයාගෙන ඇති අතර මෙම වැටලීමේදී දෙපාර්ශවය අතර වෙඩි හුවමාරුවක් සිදු වී ඇත.
 
මෙම  සටන්කාමීන්  වැදගත් පුද්ගලයන් ඉලක්ක කරගනිමින් තස්ත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් මාලාවක් සැලසුම් කර තිබූ බව අනාවරණය වී ඇත.
 
වැටලීමේදී  ඔවුන් සතුව තිබී ගිනි අවි කිහිපයක්, උණ්ඩ සහ පුපුරණ උපකරණ සොයාගෙන ඇත. 
 
සැකකරුවන්ගේ මළ සිරුරු ඉස්මාලියා නගරයේ පිහිටි රෝහල් කිහිපයක් වෙත රැගෙන ගොස් ඇත.
 
2013 සිට ඊජිප්තුව ඉස්ලාමීය සටන්කාමී කැරලිකාරුවන්ගේ බලාපෑමට ලක්වී ඇති අතර  උතුරු සිනායි නගරයට වැඩි බලපෑමක් එල්ල වෙයි. 
 
(63226)