ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශයේ බාදෝහි දී පාසල් වෑන් රියක් දුම්රියක ගැටීමෙන් පාසල් ළමයින් හත් දෙනකු මිය ගොස් ඇතැයි ඉන්දීය පුවත් සේවා පවසයි.

පෞද්ගලික පාසලකට අයත් වෑන් රියේ ළමයින් 19 දෙනකු ගමන් කරමින් සිට ඇති අතර බාදෝහි මුරකරුවන් නොමැති දුම්රිය හරස් මාර්ගයකින් ගමන් කරද්දී මෙම අනතුර සිදුව ඇති බවද කියති.

වාරානාසි සිට අලහබාද් දක්වා ගමන් කරමින් තිබූ දුම්රියක එසේ වෑන් රිය ගැටී ඇත. තුවාල ලැබූ සිසුන් පිරිසක් රෝහග් ගත කරනු ලැබූහ.