ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දකුණු දිග කන්දහාර් නගරයේ  හමුදා පාලන ප්‍රදේශයට තලේබාන් සටන්කාමීන් විසින් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම නිසා හමුදා සාමාජිකයන් 26ක් පමණ මියගිය බව වාර්තා වේ.  

එම ප්‍රදේශයේ දෙපිරිස අතර දරුණු සටන් පැවතුන බවත් යලි අත්පත් කරගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක බවත් ඇෆ්ගන් ආරක්ෂක අංශ පවසා ඇත.
සටන් වලින් හමුදා සාමාජිකයන් 70ක් පමණ මියගිය බවත් හත්දෙනකු අත්අඩංගුවේ පසුවන බවත් ප්‍රදේශයේ පාලනය තමන් සතු බවත් තලේබාන් සංවිධානය පවසයි. 

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ ද තලේබාන් ප්‍රහාර වලින් හමුදා සාමාජිකයන් 170ක් පමණ මියගොස් ඇත. ඇමරිකානු නිරීක්ෂකයන් පවසන්නේ දැනට රජයේ පාලනය යටතේ පවතින්නේ ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් සියයට හැටක භූමි ප්‍රමාණයක් බවයි.

(085)