කුවේට් සිට බහරේන් දක්වා යාත්‍රා කළ බෝට්ටු දෙකක සිටි ඇමරිකානු ජාතිකයන් 10 දෙනකු ගල්ෆ් මුහුදේදී ඉරානය විසින් රඳවා තබා ගෙන ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්ථා කරයි.

තම මුහුදු සීමාවට ඇතුළු වූ යාත්‍රාව මුර සංචාරක බෝට්ටු මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් නාවිකයන් නිරුපද්‍රිතව සිටින බවත් ඉරාන බලධාරීන් ඇමෙරිකාවට  ප්‍රකාශ කර ඇත. එසේම නාවිකයන් ඉදිරියේ දි නිදහස් කරන බවත් ඔවුන්ගේ සංචාරය දිගටම කරගෙන යාමට අවස්ථාව ලැබෙන බවත් ඉරානය ඇමෙරිකාවට පවසා ඇත.