වසර ගණනාවකට පෙර අඟහරු ග‍්‍රහයාගේ ජීවීන් සිටි බවට සැක කළ හැකි සාක්ෂි කිහිපයක් තමන්ට ලැබී ඇති බවත්, ඒවා තහවුරු කර ගැනීමට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවත් ඇමෙරිකානු නාසා විද්‍යාඥයෝ පවසති. නාසා විද්‍යාඥයන්ට එම සාක්ෂි හමුවී ඇත්තේ ඔවුන් අඟහරු මත පතිත කර ඇති ‘කියුරියෝසිටි’ නමැති රොබෝ රෝවර් ගවේෂණය යානය පෘථිවියට එවූ දත්ත පාදක කර ගනිමිනි. අතීතයේ අඟහරු මත ඔක්සිජන්, හයිඩ‍්‍රජන් සහ නටිට‍්‍රජන් තිබුණු බවට ලැබුණු එම සාක්ෂිවලින් හෙළි වී ඇතැයි නාසා විද්‍යාඥයෝ වැඩි දුරටත් කියා සිටිති.