(දයාසීලි ලියනගේ)  
ඌව පළාත් සභාවට අයත් ඉඩම් අක්කර 3750ක බිම් ප්‍රමාණයක කෙසෙල් වගා කරනු ලබන පෞද්ගලික සමාගමක් වසරකට කෝටි 3ක මුදලක් බදු ගෙවීම පැහැර හැර ඇති බව වාර්තා වේ.  

බුත්තල හා වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස බල ප්‍රදේශ තුළ වගා කර ඇති මෙම ඉඩම් සඳහා කෝටි 17ක මුදලක් අයවිය යුතුව ඇතැයි ඌව පළාත් සභාවේ විපක්ෂ නායක ර.මු. රත්නායක මහතා කීය.  


මෙම හිඟ මුදල් ලබාගැනීමට අවස්ථා ගණනාවක දී සිහි කැඳවීම් කර ඇතත් මෙතෙක් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැති බවද විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රකාශ කළේය.  


ඌව පළාත් සභාවේ අනියම්, කොන්ත්‍රාත් හා තාවකාලික පදනම යටතේ 2000කට අධික සේවක පිරිසක් සිටින අතර මේ අයට වැටුප් ගෙවීමට නොහැකිව ඉවත් කිරීමට සැළසුම් කර ඇතැයි ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.