(සමන් පාලිත නානායක්කාර )
 
පවතින වැසි සමග නාය යාමේ අවදානමක් නිසා හල්දුම්මුල්ල කිරවනාගම ප්‍රධාන මාර්ගය අද (25)  සවස හරංකහව ප්‍රදේශයෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ බව හල්දුම්මුල්ල පොලීසිය කියයි.
 
හුරිය හෙළ  කන්ද නායයාම නිසා මාර්ගය වසා දමා ඇති අතර මෙම මාර්ගයේ ධාවනය  වන බස්රථ නාය ගිය ස්ථානයෙන්    දෙපසින් හරවා යැවීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා තිබේ  කහට තලාව හරහා සොරගුණේ මාර්ගය විකල්ප මාර්ගය ලෙස භාවිතා කරන ලෙස ද පොලීසිය ජනතාවට දැනුම් දෙයි ඉකුත් ඉකුත් නොවැම්බර් 8 දින  කන්ද නාය යාම ආරම්භ විය.
 
ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස පවුල් තුනක් පදිංචි  ස්ථාන වලින්  ඉවත් කළ බව හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් සුනිල් සුරේන්ද්‍ර මහතා පැවසීය .