( ජුඩ් සමන්ත)

හෙරෝයින් මිලි ග්‍රෑම් 600 ක්  අලෙවි කිරීම සඳහා සන්තකයේ තබා ගෙන සිටි බව කියන පුද්ගලයකු ආණමඩුව පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ  වෙන්නප්පුව - සිරිගම්පල කොළණියේ  පදිංචි පදිංචි 31 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකි.

සැකකරු වෙන්නප්පුවේ  සිට කොට්ටුකච්චියට පැමිණ හෙරෝයින් අලෙවි කරන සැකකරු ආණමඩුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.