(රවින්ද්‍ර විරාජ් අබයසිරි)

මාර්ගයක් ඉදිරිමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට යාමේදී විශ්‍රාමික පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරයාට හා තවත් පුද්ගලයෙකුට පහරදී ඔවුන් මාතලේ මහරෝහලේ ප්‍රතිකර ලබන අතර ඒ සදහා නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට විරෝධය දක්වමින් මාතලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සේවකයෝ විරෝධතාවක නිරතවූහ.

මාතලේ මැලදුම්පත ප්‍රදේශයේ මාර්ගයක් ගම්පෙරළිය වැඩසටහන යටතේ සංවර්ධනය කිරීමට මුදල් අනුමත වී ඇති අතර එම මාර්ගය ඉදිකළ යුතු ආකාරය සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුට පැහැදිලි කරන අවස්ථාවේ එම මාර්ගය ඉදිවන ස්ථානය පිළිබද ගැටළුවක් ඇති බව පවමින් දෙපිරිස අතර වචන හුවමාරුවක් සිදුව ඇති අතර එහිදි සැලසුම් අධ්‍යක්ෂකවරයාට හා තවත් පුද්ගලයෙකුට එම පුද්ගලයා පොල්ලකින් පහරදී තිබේ.

 එම පොලුපහරින් තුවාල ලැබූ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක හා අනෙක් පුද්ගලයා මාතලේ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබයි.

ඒ පිළිබද මාතලේ පොලිසිය වෙත පැමිණිලි කළද අදාළ සැකකරු අත්අඩංගුවට නොගැනිමට විරෝධය දක්වමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සේවක පිරිස විරෝධතාවේ නිරතවූහ.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදාළ විශ්‍රාමික පොලිස් නිලධාරියාද මාතලේ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවත් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියමිත බවත් මාතලේ පොලිසි ස්ථානාදිපති චානක ද සිල්වා මහතා පැවසීය.