සාර්ක් කලාපීය උරුමය විදහාපාන සාර්ක් චිත්‍රපට උළෙල මෙවරත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ දී ජූනි 1 සිට 6 දක්වා පැවැත්වීම නියමිත බව සාර්ක් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය හා ඩිජිටල් චිත්‍රපට ඇකඩමියේ අධ්‍යක්ෂක වසන්ත කොටුවැල්ල මහතා කීවේය.

මේ සඳහා තේරී පත්වන චිත්‍රපට වෙනුවෙන් හොඳම තිර රචනය, හොඳම සංස්කරණය, හොඳම කැමරාකරණය වැනි අංශ සඳහා සම්මාන ලබා දීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු කීවේය.

DSC_1124 DSC_1159 DSC_1161