ප්‍රින්ස් රත්නායක

ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ නව වැඩබලන උපකුලපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය ඩබ්. කේ. අතුල ඥාණපාල මහතා පත් කර තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම මගින් මෙම පත්වීම සිදුකර ඇත්තේ හයවැනි උපකුලපතිවරයාවූ මහාචාර්ය සුනිල්ශාන්ත මහතාගේ ධූර කාලය මැයි 18 වැනිදායීන් අවසන් වීමත් සමග නැවත ස්ථිර උපකුලපතිවරයෙක් පත්කරන තෙක් පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරීමටය.

අද (19 ) වැනිදා මහාචාර්ය අතුල මහතා නිල වශයෙන් සිය ධුර කටයුතු ආගමික වතාවත් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව ආරම්භ කළේ වැඩබලන ලේඛකාධිකාරී කමල්ගුණවර්ධන මහතාට සිය පත්වීමේ ලිපිය භාර දෙමිණි.

මහචාර්ය අතුල ඥාණපාල මහතා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ පළමුශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ දීප්තිමත් ශිෂයෙක් වූ අතර කථිකාචාර්වරයෙක් ලෙස විශ්වවිද්‍යාලයේ කටයුතු කරමින් සංචාරක කළමනාකරණ අධ්‍යන අංශයේ අංශාධිපති තනතුර දරා ඇති අතර කළමනාකරණ පීඨයේ වත්මන් පීඨාධීපතිවරයාද වේ. සිය නිල රාජකාරි කටයුතු ආරම්භක අවස්ථාවට අධ්‍යන පරිපාලන හා අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසක් එක්වූහ.