ජයන්ත සමරකෝන්
 
අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් නොවැම්බර් 24 වැනි සෙනසුරාදා පෙරවරු 8.00 සිට 25 වැනි දා අලුයම 2.00 දක්වා පැය 18ක කාලයක් කොළඹ හා ඒ අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.


කොළඹ දෙහිවල ගල්කිස්ස කෝට්ටේ කඩුවෙල මහ නගර සභා බල ප්‍රදේශ, මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොළොන්නාව නගර සභා බල ප්‍රදේශ, කොටිකාවත්ත, මුල්ලේරියාව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශ, රත්මලාන සහ සොයිසාපුර නිවාස සංකීර්ණය ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිත ප්‍රදේශ බවද එම මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.


ජල සැපයුම අත්හිටුවීමෙන් සිදුවන අපහසුතාවය පිළිබඳව මණ්ඩලය සිය කනගාටුව පළකර සිටී.