(ඩබ්. ඒ. පියතිලක)

සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයේ  පෙරියාරු ගඟේ අනවසරයෙන් වැලි ගොඩ දමා ප්‍රවාහනයට සූදානම් කර තිබූ  ට්‍රැක්ටර්  රථ 2ක් සමග පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු (14) අද කළ වැටලීමකදී  අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

කලක පටන් ඉතා රහසිතගව රාත්‍රී කාලයේ  සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයට අයත් පෙරියාරු  ගඟේ වැලි ගොඩ දමා ට්‍රැක්ටර් මගින් රැගෙන  යාම ජාවාරම්කරුවන් විසින් සිදු කරන බවත්, මෙම ජාවාරම සිදුකරන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයේ  වනජීවි  නිලධාරීන් විසින් විශේෂ  වැටලීමක් අලුයම ආරම්භ කර  තිබේ. 

එහිදී අත්අඩංගුවට පත් පුද්ගලයින් පොලොන්නරුව 12 ඇළ ප්‍රදේශයේ අයයි. 

අත්අඩංගුවට පත් පුද්ගලයින් සහ  ට්‍රැක්ටර්  රථ දෙක අද (14)  හිඟුරක්ගොඩ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව සෝමාවතිය ජාතික උද්‍යානයේ භාරකරු  ඩබ්.එච්.එල්.කේ. වාසල මහතා පවසයි.