(රංජිත් රාජපක්ෂ)                        

බගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් ටින්සින් වතුයායේ වතු නිවාස පේළියක් කඩා වැටීමේ අවදානමක් මතු වීම හේතුවෙන් එම නිවාසවල පදිංචිව සිටි පවුල් 12 කට අයත් සාමාජිකයන් 51 දෙනෙකු එම නිවාස වලින් තාවකාලිකව ඉවත් කළ බව බගවන්තලාව පොලිසිය පවසයි.                   

මෙම නිවාස පේළිය වසර 100 කට වඩා ඉපැරණි බව ද පොලිසිය කියයි.                            

මෙම නිවාස පේළිය ඉරිතලා කළුගල් ගැලවී වැටීම හේතුවෙන් එම නිවාස කඩා වැටීමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බව පොලිසිය කියයි.                                               
එම නිවාසවලට ලබාදී තිබූ විදුලි බලයද මේ වන විට විසන්ධි කර ඇත.                              

අවතැන්වූවන් තාවකාලිකව ඔවුන්ගේ ඥාති නිවෙස්වල පදිංචි කිරීමට වතු පාලනය අධිකාරිය කටයුතු කර තිබේ.                            

අවතැන්වූවන්ට අවශ්‍ය ආහාරපාන වතු පාලන අධිකාරිය මගින් ලබාදී ඇත.                   

වතු නිවාස පේළියේ පදිංචිව සිටි වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් නව නිවාස ඉදි කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන බව වතු පාලන අධිකාරිය පැවසීය.