(රොමේෂ් මධුෂංඛ)  

                                                    
යාපනය වීරසිංහම් ශාලාව ආසන්නයේ පිහිටි ගසක් යටින් පාසල් දැරියකගේ නිලඇඳුම්,යටඇඳුම් සමඟ පාවහන් යුගලයක් දමා ගොස් තිබියදී යාපනය පොලීසිය විසින් සොයාගෙන ඇති අතර අදාළ පාසල් දැරිය කව්රුන් දැයි යන්න පිළිබඳව මේ වන විට පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.


අදාළ දැරියගේ පාසල් නිලඇඳුමත් සමඟ යාපනය චාවකච්චේරි ඉඩයික්කාඩු පාසලට අයත් ටයිපටියක්ද හමුවීම මත එම පාසලේ  දැරියකට අයත් නිල ඇඳුම් හා පාවහන් බවට යාපනය පොලීසිය විසින් අදාළ දැරිය පිළිබඳව ඉඩයික්කාඩු පාසලේ විදුහල්පතිවරයා සහ ගුරුවරුන් මාර්ගයෙන් සෙවීමට පියවර ගෙන ඇත.


කෙසේ වෙතත් අදාළ දැරියගේ නිලඇඳුම් මෙසේ ගසක් යට තිබීම නිසාවෙන් දැරියට කිසියම් කරදරයක් සිදුවී ඇතිද යන්න පිළිබඳව ද සැකයක් ඇතිව තිබෙන අතරම අදාළ නිල ඇඳුම් පිළිබඳව යාපනය ජනතාවගෙන්ද සහය ලබා පුළුල් පරික්ෂණයක් සිදු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව යාපනය පොලිසිය පවසයි.