(ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)
 
කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කර ඇති “ගොවිජන තුරු මිතුරු රුක් රෝපණ” ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව මස්කෙළිය, මාවුස්සාකැලේ ජලාශ මායිමේ කුඹුක් පැළ රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් අද (08) පෙරවරුවේ පැවැත්විණි.
 

නෝටන්බ්‍රීජ්. විදුලිපුර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් සංවිධානය කර තිබූ මෙම රුක් රෝපණ වැඩසටහනේදී, මාවුස්සාකැලේ සමන් දේවාලය ඉදිරිපිට මාවුස්සාකැලේ ජලාශ මායිමේ හැටන් අඩවි වන කාර්යාලය මගින් ලබා දී තිබුණ කුඹුක් පැළ 100 ක් පමණ රෝපණය කිරීම සිදු කෙරිණි.
 
මාවුස්සාකැලේ ජලාශයට ජලය සැපයෙන ජල මූලාශ්‍ර ආශ්‍රිතව මෙම රුක් රෝපණ කටයුතු සතියක් පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බව නල්ලතන්නිය, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර ඩබ්.එම්. ප්‍රභාත් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදි පැවසීය.
 
මෙම අවස්ථාවට හැටන් අඩවි වන කාර්යාලයේ අඩවි වන නිලධාරී හෙට්ටිආරච්චි, විදුලිපුර ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථාන බාර නිලධාරිණී පී.සී.එම්. කුරේ, මාවුස්සාකැලේ යුද හමුදා අනු කණ්ඩයේ අණ දෙන නිලධාරී කපිතාන් ජයම්පති, වන ව්‍යාපෘති නිලධාරිණී සුධර්ධා මැණිකේ, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර ඩබ්. එම්. ප්‍රභාත් වික්‍රමසිංහ,මස්කෙළිය ප්‍රාදේශිය සභාවේ කාර්මික නිලධාරි හේමන්ත යන මහත්ම මහත්මීන්, මාවුස්සාකැලේ ජලාශ ආරක්ෂක අංශයේ නාවුක හමුදා නිලධාරීන්, විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්, හැටන් අඩවි වන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හා රිකාටන් ගොවි සමිතියේ සාමාජිකයින් ඇතුළු පරිසර හිතකාමීහු පිරිසක් සහභාගි වූහ.