(චන්ද්‍රසේන ගමගේ)
 
හම්බන්තොට,  මුරුතවෙල ජලාශයේ වාන් දොරටු 3ක් අගල් 6 බැගින් විවෘත කර තිබේ.
 
විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව  එයින්  තත්පරයකට ජලය ඝණ අඩි 600 ක් පිටවන බව  වීරකැටිය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර් ග ඉංජිනේරු එස්.එම්.එස් වර් ණකුලසූරිය මහතා පැවසීය.
 
එමෙන්ම කැකිරිඕබඩ ජලාශයේ පිට වාන අඩි 02ක් පහත් කළ බවද එමගින් තත්පරයකට ජලය ඝණ අඩි 150ක් පිටවෙන බවද වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු වරයා පැවසීය.
 
කිරම ඔය පිටාර ගැලීම නිසා බෙලිඅත්ත වලස්මුල්ල ප්‍රධාන මාර් ගය දම්මුල්ල ප්‍රදේශයෙන් යට වී තිබූ අතර අද(29) පෙරවරුවේ එම මාර් ගයේ ගමන් කරන ලැබුවේ බර වාහන පමණි.
 
එමෙන්ම තංගල්ල වීරකැටිය ප්‍රධාන මාර්ගයද ගොඩවානගොඩ ප්‍රදේශයෙන් ජලයෙන් යටවී තිබුණු අතර අද දහවල් වන විට එම මාර්ගයේ යතුරු පැදි හා ත්‍රී රෝද රථ වලට ගමන් කිරීමට නොහැකිව තිබුණි.
 
ඉදිවෙමින් පවතින දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය නිසා බෙලිඅත්ත අගුල්මඩුව ප්‍රදේශය ජලයෙන් යට වී ඇතැයිද අද දහවල් වන විට අගුල්මඩුව ප්‍රදේශයේ නිවාස 10ක් පමණ ජලයෙන් යටවී ඇතැයිද ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.