(පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි)

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මීරිගම  ආසන සංවිධායක සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මිය  මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී පදවියෙන් ඉල්ලා අස් වන බව ලිපියක් මඟින් දන්වා ඇතැයි, ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සරත් නන්ද සිරි රනතුංග  මහතා මාසික රැස්වීමේදී අද(8) දැනුම් දුන්නේය.

පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරියක ලෙස නම් කරනු ලැබ සිටියාය.

සමරකෝන් මහත්මිය පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අපේ ජන බල පක්ෂයේ අපේක්ෂිකාවක ලෙස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරග කළාය.