(එම් .සුසිල් ප්‍රියන්ත )

බලපිටියට නොනවත්වාම ඇද හැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමග මාදු ගග පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති හෙයින් ඒ පිලිබදව දැඩි අවධානයෙන් සිටින ලෙස අහුන්ගල්ල පොලිසිය ගග අවට ජීවත්වන පහත්බිම්වල ජනතාවගෙන් අද (15 )පස්වරුවේ ඉල්ලා සිටියේය.

බලපිටිය බල ප්‍රදේශයට අයත් මාදු ගග අවට පිහිටා ඇති පහත් බිම වන පාතමුල්ල,ඕවිලාන,කුරුදුවත්ත, කජුගහවෙල, සීනිගොඩ යන ගම්මානවල ජනතාවට මෙසේ අවධානයෙන් සිටින ලෙසද පොලීසිය ඉල්ලා සිටියේය.

තවමත් වර්ෂාව නතරනොවී පවතින බැවින් එන්න එන්නම මාදු ගගේ ජල මට්ටම වැඩි වෙමින් තිබෙන බවද පොලීසිය කියයි .

ගගේ ජල මට්ටම වැඩිවෙමින් පවතින හෙයින් ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන අයටද සිය රැකියාව අවධානයෙන් යුතුව කරගෙන යන ලෙසද පොලීසිය මාදු ගගේ ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන අයගෙන්ද ඉල්ලා සිටියේය .