(මහේෂ් කිර්තිරත්න)

වනාන්තර රක්ෂිත ප්‍රදේශයක් ලෙස මාතලේ ඇටිපොළ කන්ද සංරක්ෂණය කිරිම සඳහා මායිම් ලකුණු කිරිමේ මිනුම් කටයුතු ආරම්භ කළ බව උකුවෙල ප්‍රාදේශිය ලේකම් එන්.කේ සේරසිංහ මහත්මිය පැවසුවාය.

දැදුරු ඔය,නාලන්දා ඔය සහ කුඹියන්ගොඩ ඔයවල් ආරම්භ වන ජල මුලාශ්‍රවල පෝෂක ප්‍රදේශය වන මෙම වනාන්තරය ජෛව විවිධත්වයෙන් යුතු පරිසර කලාපයක් වන මෙහි විවිධ මානව ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් විවිධ පාරිසරික දුෂණයන්ට ලක්ව ඇති බව පෙන්වා දෙන පරිසරවේදි ගාමිණි ජයතිස්ස මහතා යෝජිත මෙම කන්ද රක්ෂිතයක් ලෙස නම් කිරිමට අවශ්‍ය කටයුතු යෙදි කාලින අවශ්‍යතාවයක් බවය.

මෙම වනාන්තර කොටස අයිති භුමි ප්‍රදේශය වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුවට අයත් ද නැත්නම් ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් ද යන්න පිළිබඳව නිශ්චිතව නැතත් මෙහි මායිම් ලකුණු කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය