මාධ්‍යවේදී සිරි හීන්පැල්ල නිව්යෝර්ක් නුවර සිට ලියූ ‘මෛත්‍රීගේ පෙරළිය කොයිබටද?‘ ග්‍රන්ථය අඟහරුවාදා (20) එළි දැක්වීමට නියමිතය.

2016 අප්‍රේල් මාසයේ දී ඔහු විසින් ප්‍රකාශයට පත් කැරුණු ‘මෛත්‍රීගේ පෙරළිය‘ ග්‍රන්ථයේ දෙවැනි කොටස මෙය බව ඔහු කියයි.

maithreege-peraliya-koyibatada