( ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)

දික්ඔය, වනරාජා වත්තේ සමහිල් ප්‍රදේශයේදි පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් හැටන්- නෝටන්බ්‍රිජ් මාර්ගයේ රථ වාහන ගමනා ගමනයට අද (16) උදෑසන බාධා එල්ලව  පැවැතිණි.
 
මධ්‍යම කඳුකරයට පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මෙම පස් කන්ද  මාර්ගයට කඩා  වැටී තිබු අතර, මේ නිසා එම මාර්ගයේ රථ වාහන ගමනා ගමන කටයුතු එක් මන්තීරුවකට සීමා වී පැවැතිණි.
 
අවහිරව පැවැති මාර්ගය යතා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැටන් පොලීසියේ නිලධාරීන් හා යුධ හමුදා නිලධාරීන්  විසින් පියවර ගනිමින් සිටියහ.
 
උඩරට කඳුකරයට පවතින වර්ෂාව හේතුවෙන් උඩරට කඳුකරයේ මාර්ගවලට පස් කදු, ගල් පෙරලීම්, ගස් කඩා වැටීම් වැනි ආපදාවන් සිදුවිය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව දැඩි විමසිල්ලෙන් යුතුව රථවාහන පදවන ලෙස එම මාර්ග  භාවිතා කරනු ලබන රියදුරන්ගෙන් පොලීසිය ඉල්ලා  සිටිති.