(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

පානදුර පිහිටි සුඛෝපභෝගි  නිවසක  රහස්  අයුරින් සකසා තිබූ කාමරයක  සඟවා තිබූ මත්පැන් ස්ප්‍රීතු තොගයක්  සමඟ නිවෙස්හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය කියයි.

ලක්ෂ දෙකක පමණ මත්පැන් ස්ප්‍රීතු මෙහි තිබූ බව පොලිසිය කියයි.

කාමරයක බිත්තියකට අළලා සකස් කර තිබූ අල්මාරියක් වැනි කොටසක එක් පියනක් ඉවත් කළ පසු මෙම රහස් කාමරයට පිවිසිය හැකි සේ  මෙය සකසා තිබිණි

පානදුර වලාන දුෂණ මර්ධන ඒකකය විසින් මෙම වැටලීම සිදු කර තිබේ.