(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ  සහ පත්මා කුමාරි )

පොකිරිස්සන් ඇල්ලීම තහනම් මාසවලදී තහනම නොතකමින් ඇල්ලු පොකිරිස්සන් 106 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මුහුදට මුදා හැරීමට කටයුතු කළ බව සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

මෙම පොකිරිස්සන් මුහුදේ කූඩු තුළ සගවා සිටියදී නාවික හමුදා නිලධාරින් හා පුත්තලම සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ නිලධාරීන් එක්ව සිදුකළ මෙහෙයුමකින් පසු අද (29) සොයා ගත් බව එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

කල්පිටියට ආසන්න මුහුදු තීරයේ වෙරළට ආසන්නයේ මීටර් 300 කට දුරින් විශාල කූඩු සකසා ඒවා තුල පොකිරිස්සන් සගවා තිබූ බව ධීවර නිලධාරීහු පවසති.

එසේ කූඩු තුළ දමන පොකිරිස්සන් ජී.පී.එස් තාක්ෂණයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමටත් මෙම ජාවාරම සිදුකරන්නන් කටයුතු කරන බව ධිවර නිලධාරීහු පවසති.

පෙබරවාරි, සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝම්බර් මාස තුළදී කිසිම ආකාරයකින් පොකිරිස්සන් ඇල්ලීම, ළඟ තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය, අළෙවි කිරීම  හා අපනයනය සපුරා තහනම් කර ඇති බව කියයි.

( ඡායාරූප හිරාන් ප්‍රියංකර) 

ඡායාරූප - පත්මා කුමාරි