අමදෝරු අමරජීව
 
හදිසි නඩත්තු කටයුත්තක් සදහා ඉකුත් 07 හා 08 දා  දිනවල ත්‍රිකුණාමලයේ ජලය  කපා හරින බව නිවේදනය කර දින නවයක්  යන තෙක් එම කටයුතු යථා තත්වයට පත්කිරිමට නොහැකි විමට එරෙහිව  ත්‍රිකුණාමලය ජල පාරිභෝගිකයෝ   අද (16)  සිය විරෝධය  පලකරමින්  ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන  මණ්ඩලයේ නැගෙනහිර  පළාත් කාර්යාලය  හා ප්‍රාදේශිය  කාර්යාලය ඉදිරිපිට  පෝස්ටර් අලවනු ලැබුහ.


විරෝධතා පොස්ටර් ඇලවු ජනතාව පැවසුවේ දින දෙකක් ජලය  අත්හිටුවන බව කීවද අද (16)  වන තෙක් ජලය ලබාදිමට  මණ්ඩලය  අපොහොසත් වි  ඇති බවයි. කන්තලේ ජල පොම්පාගාරයේ  සිට ත්‍රිකුණාමලයට ජලය ගෙන එන ප්‍රධාන  නලයේ අලුත්වැඩියාවකට දින  දෙකක් ජලය  විසන්ධි කළ බලධාරින්ට යථා තත්වයට පත්කළ ප්‍රධාන නලය හතර වතාවක් දින නවයක් තුළ කැඩී යෑම  සැක සහිත බව ජල පාරිභෝගිකයෝ  පවසති.


ඔවුන් එසේ පවසන්නේ මෙම නඩත්තු කටයුත්ත  පෞද්ගලික  අංශයට  ලබාදිම තුළ  බලධාරින්ගේ අතයට ගැහිල්ලක් නිසා  මෙම අසාධාරණය වි ඇති බවයි. ත්‍රිකුණාමලය ජල පාරිභෝගිකයන්ට   මේ වනවිට ජලය වැඩි මුදලට  ගැනීමට සිදුවි තිබේ.


මේ සම්බන්ධයෙන් විමසිමට ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරි එස්.එම්.රසීඩ් මහතාගේ ජංගම දුරකථන 077244044 ට ඇමතුමක් ගත්තද  එයට ප්‍රතිචාර නොදැක්විය.

එහි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග  පැවසුවේ ජල පාරිභෝගිකයෝ බනින නිසා එම ඇමතුම් වලට  ප්‍රතිචාර නොදක්වන බවයි.