හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ
 

බලපත්‍ර නොමැතිව නීතිවිරෝධි ලෙස අද (18) ප්‍රවාහනය කරමින් තිබු ලක්ෂ පහක පමණ වටිනාකමකින් යුත් තෙක්ක දැව කදන් තොගයක් පුත්තලම මුලස්ථාන පොලිසියේ රථවාහන අංශයේ නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.


පුත්තලම කල් අඩිය ප්‍රදේශයේ සිට නවය බෑවුම දක්වා රහසිතගව ප්‍රවාහනය කරන බවට පුත්තලම මුලස්ථාන පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත රථවාහන අංශ‍යේ නිළධාරින් විසින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. 


අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු ලක්අඩිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකි.


කලක සිට ඉතා රහසිගතව සිදුකර ඇති මෙම ජාවාරම සම්බන්ධ පිරිස් සොයා පොලිසිය පරික්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ .


අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු සමඟ ලොරි රථය හා තේක්ක දැව කදන් තොගය 19 වැනි දා පුත්තලම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.