බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇති බවත් අපරභාගයේදී හෝ සන්ධ්‍යා කාලයේදී නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල ස්ථාන ස්වල්පයක ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි..

විශේෂයෙන් කඳුකර ප්‍රදේශවලින් සහ අවට මුහුදු ප්‍රදේශවලන්  හමන තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැක.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                    දිනය : 17/06/2015

   නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

33

25

90

60

වැසි ස්වල්පයක්.

මඩකලපුව

34

26

85

55

අපරභාගයේදී සහ සන්ධ්‍යා කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

කොළඹ

30

26

90

75

විටින් විට වැසි.

ගාල්ල

30

26

90

75

විටින් විට වැසි.

යාපනය

32

27

80

70

වැසි ස්වල්පයක්.

මහනුවර

29

22

95

75

විටින් විට වැසි.

නුවරඑළිය

20

14

95

75

විටින් විට වැසි.

රත්නපුරය

31

24

95

75

විටින් විට වැසි.

ත්‍රීකුණාමළය

35

27

85

55

අපරභාගයේදී සහ සන්ධ්‍යා කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි.

මන්නාරම

32

27

85

70

වැසි ස්වල්පයක්.