(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ) 
 
කොළඹ සිට අරුවක්කාලු කසළ අංගනයට කසළ රැගත් ටිපර් රථ ප්‍රවාහන කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් අද( 3) අලුයම පුත්තලම නගරයේදී  විරෝධතාවක් පැවැත්විණි.
 
මෙම විරෝධතාවය පිරිසිදු පුත්තලමක් සඳහා වු සංවිධානය විසින් සුදානම් කර තිබු අතර 500 කට ආසන්න පිරිසක් අලුයම පුත්තලම කලපු තීරයේ රැඳී සිටිමින් අරුවක්කාලුවට  කසල රැගෙන යන ටිපර් රථවලට හූ හඬ තබමින් විරෝධය පළ කළහ.
 
 පුත්තලම කලපු තීරයට කැරලි මර්ධන පොලිස් කණ්ඩායම් පැමිණ සිටියහ.
 
කොළඹ සිට අරුවක්කාලු කසළ අංගනයට  කසළ රැගෙන යමින් තිබු ටිපර් රථ සඳහා මුන්දලමේ සිට විශේෂ ආරක්ෂාවක් යොදවා තිබිණි.