(ජයන්ත සමරකෝන්)

නැගෙනහිර කොළඹ  ප්‍රදේශයේ  ආපනශාලා   සෝදිසි කිරීමේදී මිනිස් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු ලෙස ආහාර පාන අලෙවි කළ අවන්හල් සහ ආපනශාලා  32 කට එරෙහිව නීතීය ක්‍රියාත්මක කළ බව  කොළඹ මහ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය  අංශය පවසයි.

මෙහිදී අවන්හල් හා ආපන ශාලා  21 කට නඩු පවරා  8 කට එරෙහිව නිවේදන නිකුත් කළ බවද කොළඹ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී රුවන් විජයමුනි මහතා පැවසීය.

අත්අඩංගුවට ගත් නරක් වූ, පරිභෝජනයට නුසුදුසු ආහාරපාන කිලෝ 50 ක් පමණ විනාශ කළ බවද  ඔහු සඳහන් කළේය.