රජීව විජේසිංහ

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා ස්වාධීන අපේක්ෂකයකු ලෙසින් තරග කරයි.

සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලයේ භාෂා පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයෙකි.

උපන් දිනය 1954 මැයි 16 වැනිදා (වයස 65)

ලිබරල් පක්ෂය නියෝජනය කරනු ලබයි.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියෙකි. හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකි.