(ඩයනා උදයංගනී)
 
බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ සෙවීම සඳහා පත්කර ඇති ජනාධිපති කොමිසමේදී යම් යම් කරුණු හෙළිවන විට චෝදනා එල්ල වන පුද්ගලයින් එම චෝදනා වසා ගැනීමට ගොස් ගලේ පැහැරූ බළලා මෙන් හැම තැනම ගා ගනිමින් සිටින බව වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජිතමුණි සොයිසා මහතා පැවසීය.
 
මෙම චෝදනා එල්ල වන්නන් ජනාධිපතිතුමාට හෝ කොමිසමට බැනීම අනුමත කළ නොහැකි බව  කී අමාත්‍යවරයා මෙම කොමිසමේ සිදුවන සාක්ෂි විමසීම්වලදී යම් යම් චෝදනාවලට ලක් වී ඇති මන්ත්‍රීවරුන් ඒ ගැන කතා නොකර සිටිනවා නම් හොඳ බව ද සඳහන් කළේය.
 
තමන් නිර්දෝෂී නම් ඔවුන් ජනාධිපති කොමිසමට ඉදිරි කටයුතු භාර දී සිටිය යුතු බව ද අමාත්‍යවරයා කීවේය.
 
අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ද මෙම කොමිසම ඉදිරිපිටට යාමට සිදුවූ බව කී අමාත්‍යවරයා නිදහසින් පසු තමන්ගේ වැරදි සෙවූ එකම ආණ්ඩුව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේත් මෙම ආණ්ඩුව බව ද සඳහන් කළේය.