සුමතිපාල දියගහගේ   
 
ඉවත දමන දුම්රිය ප්‍රවේශපත්වලින් නිර්මාණය කරන ලද ගල්කණු හතරක් සහිත චෛත්‍යයක ආකෘතියක් වෙසක් උත්සවය නිමිත්තෙන් ගාල්ල ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථානයේදී ප්‍රදර්ශනය කිරිමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවකයෙකු පියවර ගෙන තිබේ.
 
අඩි හතරයි අඟල් හයක් පමන උස  චෛත්‍යය සහ ගල් කණු හතර නිර්මාණය කිරීමට ඉවත දමන ලද දුම්රිය ප්‍රවේශපත් හැට පන් දහසක් යොදා ගත් බව මෙම  නිර්මානය ඉදිරිපත් කරන ලද ජී ඩබ්ලිව් ප්‍රසන්න ද සිල්වා පැවසීය.
 
 ‘මම කුඩා කාලයේ සිටම කලාවට ලැදියි. ඒ නිසා විටින් විට විවිධ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළා. මෙම චෛත්‍යය සහිත ගල්කණු හතර සහ අට පට්ටම් කූඩු හතරක්ද නිර්මානය කළා. මෙම චෛත්‍ය සකස් කිරීමට මට මාස හයක පමන කාලයක් ගතවුණා. විවේකය තියන වෙලාව මේ සඳහා යොදා ගත්තා.

ගාල්ල හා අවට දුම්රිය ස්ථානවලින් ඉවත දමන දුම්රිය ප්‍රවේශපත් එකතු කර ගෙන නිර්මාණය කළා. මගේ පුතාත් මේ නිර්මාණය සකස් කිරිමේදී උදව්කළා.ඒ  වගේම ගාල්ල දුම්රිය ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය මේ සදහා මට සහාය දුන්නා.‘යැයි ප්‍රසන්න ද සිල්වා පැවසිය.