(ජයන්ත සමරකෝන්)

වසර 30 කට අධික කාලයක් තිස්සේ හොරෙන් ජලය ලබාගත් බවට වරද පිළිගත් ත්‍රිකුණාමලය චීන වරාය ඉදිරිපිට හෝටලයක හිමිකරුවෙකුට රුපියල් ලක්ෂ 18 ක දඩ මුදලක් ගෙවීමට නියම කළ බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ වැටලීම් ඒකකය පවසයි.

එල්ටීටීඊ සමයේ සිටම මෙම හෝටලයට ප්‍රධාන ජල සම්බන්ධතාවය හරහා අමතර සම්බන්ධතාවයක් මගින් මෙම ජල සොරකම කර ඇතැයි එහි ප්‍රකාශකයෙක් අද  පැවසීය.

ත්‍රිකුණාමලය ජල සම්පාදන මණ්ඩල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව මෙම වැටලීම සිදුකළ බවද එම ප්‍රකාශකයා කීය.

මෙහිදී හෝටල් හිමිකරුට නීත්‍යානුකූල ජල සම්බන්ධතාවයක් ලබාදීමට පියවර ගත් බවද මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.