(දයාරත්න ඇඹෝගම)

 

බීමතින් විහාරස්ථානයට පැමිණ විහාරස්ථානයේ හිමිනමකට සහ ඇබිත්තියාට පහර දුන් අයියා මලෝ දෙදෙනෙකු අද (15) රාජාංගනයේදි අත්අඩංගුවට ගත් බව රාජාංගනය පොලිසිය කියයි.

මෙසේ අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ රාජාංගනය යාය 18 ප්‍රදේශයේ පදිංචි අයියා මලෝ දෙදෙනෙකි.

මොවුන් දෙදෙනා රාජංගනය සුදර්ශණාරාම විහාරස්ථානයට  බිමතින් පැමින ඇති බවත් එහිදි බිමතින් විහාරස්ථානයට නොපැමිනෙන ලෙස විහාරස්ථානයේ හිමිනමක සිදුකල අවවාදය නොරිස්සු මෙම අයියා මලෝ දෙදෙනා හිමිනමටත් ගැටුම බේරිමට පැමිනි ඇබිත්තියාටත් පහරදි ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

හිමිනම සහ ඇබිත්තියා මේ වන විට අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබති.