(අංජුල මහික වීරරත්න)


හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ විදේශ මාධ්‍යවේදීන් අතර හමුවක් අරලියගහ මැඳුරේදී තව සුළු මොහොතකින් ඇරැඹිමට නියමිතය.

මෙම මාධ්‍ය හමුවට සහභාගීවීම සඳහා  විදේශ මාධ්‍යවේදී  රැසක්  අරලියග මන්දිරයට පැමිණ සිටින අයුරු දැක ගත හැකිය.