අංජුල මහික වීරරත්න
 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පස්වරු 5ට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කිරීමට නියමිතය.
 
එය අරලියගහ මන්දිරයේ සිට සිදු කරනු ඇතැයි පක්ෂයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.